SCHOUWDATA:  

9 mei

4 juli

5 september

31 oktober
ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN

Ook bij goed onderhouden tuinen constateren we vaak dat men de voorkant van de tuin d.w.z. de strook die grenst aan de weg of aan het pad, vergeet schoon te houden. Het is niet erg als men deze strook heeft beplant met bloemen of andere groenblijvende gewassen. Het is een ander verhaal als het om onkruid gaat. Het schoonhouden van de strook is niet moeilijk: zo nu en dan een schoffel over het pad en het probleem is verholpen. Hetzelfde geldt voor de achterkant van de tuinen en dan vooral bij tuinen die aan een sloot grenzen. Men vergeet nogal eens de sloot vrij te houden van riet en andere planten die de doorstroming van het water belemmeren. Door regelmatig het riet uit de sloot te verwijderen zorgt u dat de sloot een sloot blijft en niet dichtgroeit. Let wel, het waterschap verwacht van ons dat wij de sloot vrijhouden van riet e.d., zodat de loop van het water niet wordt verstoord. 

Vaak vinden we overtollig afval. Laat het niet op uw tuin liggen, maar voer het af.

Een ander aandachtspunt is de nummering van de tuinen.  Bij veel tuinen is het nummer niet aanwezig of moeilijk zichtbaar. Mocht u het nummer nog hebben, bevestigt u het dan a.u.b. aan uw schuur of op een andere plek, zodat het goed te zien voor anderen. Hiermee voorkomt u dat de leden van de schouwcommissie spoorzoekers worden.   

 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE SCHOUWCOMMISSIE
Het bestuur van ATV Het Kloosterpark is op zoek naar leden die zich beschikbaar willen stellen als lid van de Schouwcommissie.
 
De Schouwcommissie heeft een belangrijke taak binnen onze vereniging met als doel de uitstraling van ons complex te verbeteren. 
Als lid van de Schouwcommissie is het wenselijk goede kennis te hebben van de nederlandse taal in woord en geschrift, alsmede vaardigheid in het schrijven van brieven. De taken binnen de Schouwcie. zijn in onderling overleg te verdelen. Het zal duidelijk zijn dat een schouwlid met zijn/haar tuin een voorbeeldfunctie heeft.
 
De schouwcommissie komt 4x per jaar op zaterdag in gezellige sfeer bijeen (vanaf 's morgens 09.00 uur tot ongeveer 's middags 13.00 uur) voor het schouwen van alle tuinen op het complex, te weten in april, juni, augustus en oktober. Niet op alle schouwdagen is het prachtig weer! een zonnig humeur is gewenst.
 
Mocht u het bestaande team willen versterken en wilt u enthousiast meewerken aan een mooi Kloosterpark, dan graag uw reactie naar atvhetkloosterpark@hotmail.com
Wij streven naar een commissie van 8 leden.