Volkstuinen in Gemeente De Bilt

Rond het begin van de 20e eeuw, toen de eerste signalen kwamen van een ommekeer in de samenleving naar een meer sociaal gezicht, was de baron van Boetzelaer als grootgrondbezitter in de gemeente De Bilt eigenaar van het stuk grond waarop wij nu tuinieren. Hij kwam tot het inzicht, dat hij op sociaal gebied iets extra moest doen voor het personeel dat bij hem in dienst was. Hij stelde een gedeelte van het stuk grond naast het KNMI beschikbaar aan zijn personeel om hierop groentetuinen aan te leggen en zoiets aan de vaak armzalige omstandigheden van dit personeel te kunnen verbeteren. Ook mensen in overheidsdienst, zoals gemeentepersoneel, politiebeambten en spoorwegpersoneel konden gebruik maken van het stuk grond om een volkstuin in te richten en zo te voorzien in de dagelijkse behoefte aan groente en fruit. Als toezichthouder werd de hovenier van de baron aangesteld. De prijs die men toen moest betalen voor de grond was ongeveer 10 cent per Rijnlandse roe (dit is 14,38 vierkante meter). 

Tot 1977 bleef deze situatie gehandhaafd. In 1977 ontstond het gerucht,
dat de erven van de baron de grond wilden verkopen hetgeen bleek uit het feit dat de hovenier stopte met zijn werkzaamheden. Eén van de tuinders
(de heer Van Manen) trok op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat de gemeente De Bilt inmiddels eigenaar was van de gronden en plannen ontwikkelde om de grond te gebruiken voor het bouwen van studentenflats. Voor het KNMI waren deze plannen een obstakel omdat deze gronden gebruikt werden om proeven te doen voor het onderzoek naar het weer.
De gemeente veranderde toen haar plannen en koos ervoor er een volkstuincomplex te ontwikkelen met een hogere prijs per vierkante meter voor de gebruiker. Voor de tuinders die er toen waren een te hoge prijs.
De geschrokken tuinders vormden een comité
(de heren Van Manen, Vlek, Adelerhof, Ammerlaan, Linnenbank en Jacobs).

Dit comité heeft veel moeilijkheden moeten overwinnen om de op 1 juni 1979 opgerichte volkstuinvereniging in leven te houden: strenge voorschriften van de gemeente, het schrijven en vastleggen van de statuten en een huishoudelijk reglement dat voldeed aan de eisen van het KNMI. Uiteindelijk lukte dit allemaal en werd de huurovereenkomst tussen gemeente De Bilt en de ATV Het Kloosterpark getekend door de toenmalige burgemeester Baron Harinxma toe Slooten en de heren Vlek en Ammerlaan namens onze vereniging. Het werd het begin van een bloeiende tuindersvereniging, waarin tot op heden veel mensen een prachtige vrijetijdsbesteding weten te vinden, dat niet alleen geestelijke en lichamelijke arbeid vereist maar ook nog iets oplevert aan gezonde groenten en fruit.