AVG Privacy beleid “ATV het Kloosterpark”

Verwerking persoonsgegevens volgens de regels van de AVG.

Vanaf mei 2018 geldt nieuwe wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij ze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Onze volkstuinvereniging ‘Het Kloosterpark’ vraagt van (aspirant-)leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verstrekt u omdat wij die nodig hebben voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de vereniging.

Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. Als lid kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur. (secretariaat@atvhetkloosterpark.nl) Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Als u uw lidmaatschap opzegt, en er bestaan over en weer geen (financiële) verplichtingen meer, dan verwijderen wij binnen 1 jaar uw gegevens uit ons ledenbestand.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via ons e-mailadres of de website niet door onbevoegden kunnen worden gelezen of onderschept. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan secretariaat@atvhetkloosterpark.nl
Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.