De Proeftuinder

U kunt zich alleen inschrijven als u een inwoner bent van gemeente De Bilt.
U kunt zich middels het betreffende inschrijfformulier inschrijven als kandidaat lid voor de vereniging. Krijgt u een tuin toegewezen dat ontvangt u een gebruikersovereenkomst als proeftuinder in principe voor één jaar.
Tijdens dit eerste jaar wordt u begeleid door de Begeleidings Commissie (BC).

Na dit eerste jaar, als blijkt dat u het tuinieren onder de knie heeft, gaat uw overeenkomst stilzwijgend over in een standaard gebruikersovereenkomst en wordt uw tuin voortaan geschouwd door de schouwcommissie. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wordt een tweede proefjaar noodzakelijk bevonden op grond van de beoordeling van de BC dan wordt ook dat schriftelijk aan u gemeld.

De kosten voor een tuin vindt u in de tarievenlijst die u per email zult ontvangen. Inschrijfgeld bedraagt € 50,-

Voor u zich laat inschrijven is het raadzaam het volgende te weten:
De tuinen liggen meestal aan gemeenschappelijk te gebruiken wegen en/of paden. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de helft van het pad dat aan uw tuin grenst. Is dit een asfaltweg dan bent verantwoordelijk voor de strook tot aan het asfalt. Ligt de tuin aan een sloot, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de helft van de sloot waaraan uw tuin grenst. 

Van onze leden verwachten wij, dat zij de tuin in goede staat van onderhoud beheren geheel conform de statuten en reglementen van deze vereniging.
Wees er terdege van bewust dat u een tuin in verhuurbare staat ontvangt,
maar dat u de tuin t.z.t. ook weer in diezelfde verhuurbare staat moet brengen.
Doet u dit niet, dan zal de ATV met u moeten afrekenen zoals beschreven in de reglementen.

Het plaatsen van opstallen is aan strenge regels gebonden.
Er mag niets gebouwd worden zonder voorafgaand overleg met het bestuur.
U ontvangt een schriftelijke vergunning voor opstal waarvan een door u getekend exemplaar in het bezit moet zijn van het secretariaat van de vereniging.

De Tuinloze Tuinder

Anderen die zich verdienstelijk willen maken voor een reguliere tuinder hebben de mogelijkheid zich middels
het betreffende registratieformulier te registreren als Tuinloze Tuinder onder de hiernavolgende voorwaarden.
(U kunt zich alleen inschrijven als u een inwoner bent van gemeente De Bilt.)

Een andere tuinder:
– heeft het recht op overname van de tuin één jaar na datum van registratie;
– nieuw aangemeld wordt geregistreerd voor € 50,-
– heeft het recht deel te nemen aan bestuur en commissies één jaar na registratie, (HR art 20 lid 2).

Inschrijven

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name
Inschrijfopties
Kies waar u zich voor wilt inschrijven. (De inschrijving is pas definitief na het ondertekenen van het formulier dat u per e-email van ons zult ontvangen.)
Pad/laan + tuinnummer