Het bestuur van Het Kloosterpark draagt zorg
voor naleving van regelgeving en
regelt o.a. alle zaken rondom verhuur, vergunningen en schouw.

Functie, Naam, e-mail

Voorzitter
Richard Wicherts
voorzitter@atvhetkloosterpark.nl

Secretaris
Frank Bottenberg
secretariaat@atvhetkloosterpark.nl

Penningmeester
Hennie Ummels
penningmeester@atvhetkloosterpark.nl

Lid
Hans Peters

Lid
Ans de Lange

Lid
Ineke Schmelter

Lid
Jan Peeters

Lid
Hans Bosman